"Български хайку съюз" - новини с този етикет

Срок за изпращане на творбите – до 22.11.2020 г.
27.10.2020 г. 09:47
Акцент на събитието ще бъдат специална демонстрация и уъркшоп по изработване на композиция икебана
06.10.2020 г. 17:04
Краен срок за изпращане на творбите: 20 януари 2020 г.
05.12.2019 г. 10:44
Очакваме вашето детско хайку с рисунка до 29 февруари 2020 г.
07.10.2019 г. 12:01
Награди и отличия в раздел „Българска секция”
23.04.2019 г. 11:06
За първи път в България и в Столична библиотека
11.04.2019 г. 14:00