Конкурси

Конкурс на Сдружение „Постоянно образование”

Парична награда от 500 лв. за дипломна работа

Сдружение „Постоянно образование” обявява ежегодния си конкурс за дипломна работа (бакалавърска или магистърска степен), защитена през 2023 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и  личностно развитие  и засяга някои от следните теми:

  • самопознание, самообразоване и самовъзпитание
  • интегриране на процеси и индивидуални качества
  • гражданско образование и доброволен труд
  • възпитание в толерантност, неагресивност и мир
  • основни цели на образованието
  • живот и работа в общност
  • взаимозависимост във взаимоотношенията
  • преоткриване на общочовешките ценности
  • силата на единността в общностите
  • човек и природа

Кандидатите да представят копия или резюмета на  работата си до 11.12.2023 г. на следния адрес: гр. София 1000, ул. „Г. С. Раковски” 157, Сдружение „Постоянно образование” или на е-mail: postoyanno_obr@yahoo.com .

Наградата ще бъде връчена на среща на Сдружението, която ще се състои в Зала Б на Българска търговско-промишлена палата, София, ул. „Искър“ 9  на 16 декември 2023 г., неделя от 17 ч.

 

Сдружение „Постоянно образование” е клон на японския образователен център „Номура” за интегрирано образование през целия живот – Токио.

www.graspo.org .

Автор:
Мая Славова
Публикация:
24.10.2023 г. 14:37
Посетено:
396
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/37891-konkurs-na-sdruzhenie-postoyanno-obrazovanie