"дипломна работа" - новини с този етикет

Цветелина Чобанова от Български институт по неорайхианска аналитична психотерапия с първа награда
20.12.2017 г. 21:49
За защитена през 2013 г. дипломна работа върху теми, свързани с гражданско и хуманно образование
12.12.2013 г. 13:41
За дипломна работа, защитена през 2013 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование
01.10.2013 г. 12:13