Конкурси

Втори международен конкурс за хайку на тема „Вишнев цвят”

Официален език: български и английски

Втори международен конкурс за хайку на тема „Вишнев цвят”


◊ ПОКАНА

Мили хайку приятели,

Пролетният фестивал „Оханами”, посветен на красотата на цъфналите японски вишни, се завръща отново на 10 април в Южния парк в София, България! Фестивалът ще бъде проведен под патронажа на Японското посолство с любезното съдействие на Клуб „Приятели на Япония”. Във връзка с това събитие Български хайку съюз ви кани да участвате със свои творби в хайку инсталациите, както и във Втория международен конкурс за хайку на тема „Вишнев цвят”.

Моля изпращайте вашите предложения – до 3 броя непубликувани и несподелени никъде хайку, придружени от имената на автора, пощенския адрес, телефон и имейл за контакт, на следния адрес: haiku_union@abv.bg

Официален език: български и английски

Краен срок за електронно участие: 25 март 2016 г.

В самия ден на събитието гостите на фестивала също ще имат възможност да се включат в конкурса, като пуснат своите предложения в импровизираната пощенска кутия на БХС на Алеята на японските вишни.

Жури: Антоанета Николова, Елисавета Шапкарева, Зорница Харизанова, Александра Ивойлова, Илиана Илиева.

Международен координатор: Илияна Стоянова
 
Официалното обявяване на наградените творби от българската секция и награждаването на авторите ще се състои на 10 април по време на фестивала в Южния парк.

Резултатите от Международния секция ще бъдат обявени на 20 април 2016г.

Всички резултати от конкурса ще бъдат качени на специализирания портал LierNet, в „Културни новини”, раздел „Конкурсни резултати” на 20 април 2016 г.
 
Очакваме вашите предложения!


SECOND INTERNATIONAL HAIKU CONTEST “CHERRY BLOSSOM” – BULGARIA


Dear haiku friends,

We have the pleasure to inform you that the Spring Festival OHANAMI, dedicated to the beauty of the blossoming Japanese cherry trees, is back again on the 10th of April in the South Park in Sofia, Bulgaria. The festival is organized with the kind assistance of Club „Friends of Japan” and will be held under the patronage of the Japanese Embassy. In connection with this beautiful event the Bulgarian Haiku Union kindly invites you to take part with your haiku in The Second International Haiku Contest „Cherry Blossom” as well as in the art installations.

Please, send your submissions – up to 3 unpublished haiku together with your name, postal address and email enclosed, to: haiku_union@abv.bg

Official language: English or Bulgarian

Deadline: 25th of Маrch 2016
 
Judges: Аntoaneta Nikolova, Elisaveta Shapkareva, Zornitza Harizanova, Alexandra Ivoylova and Iliana Ilieva.

International coordinator: Iliyana Stoyanova

The announcement of the awarded works will take place on the 10th of April during the festival in the South Park. They will be officially published on the 20th of April 2016 on the pages for contest results in LiterNet, Cultural News:


Looking forward to your submissions!

 

Автор: Илиана Илиева
17.03.2016 г. 10:58
Посетено: 2957
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/23125-vtori-mezhdunaroden-konkurs-za-hayku-na-tema-vishnev-tsvyat