Конкурси

Конкурс на Сдружение "Постоянно образование", клон на японския образователен център "Номура"

За дипломна работа, защитена през 2013 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование

◊ СЪБИТИЕТО

Сдружение „Постоянно образование”, клон на японския образователен център „Номура” за интегрирано образование през целия живот – Токио

обявява

Конкурс за дипломна работа, защитена през 2013 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование и засяга някои от следните теми:

-  самопознание, самообразоване и самовъзпитание

-  интегриране на процеси и индивидуални качества

-  гражданско образование и доброволен труд

-  възпитание в толерантност, неагресивност и мир

-  основни цели на образованието

-  живот и работа в общност

-  взаимозависимост във взаимоотношенията

-  преоткриване на общочовешките ценности

-  силата на единността  в общностите

-  човек и природа

• Наградата е 500 лв.

• Срокове

Кандидатите да представят копия или резюмета на дипломните си работи до 20.11.2013 г. на следния адрес: гр. София 1000, ул. „Г. С. Раковски” 157,

Сдружение „Постоянно образование” или на имейл: postoyanno_obr@yahoo.com

 

◊ ЗА ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Гражданско сдружение „Постоянно образование” е основано през 2010 г. и на основание чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел с Решение на СГС е вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел. Учредено е от 18 физически лица и е създадено за осъществяване на дейност в обществена полза.

Тематичен наследник е на гражданско сдружение „Непрекъснато образование”, което има около десетгодишна дейност. Ярък представител е на тенденцията за засилване на хуманната и възпитателната роля на образованието.

Цели:

- Насърчаване на личностното развитие на индивида, на родителите и техните деца с оглед хуманизиране на обществото, стимулиране за  развитие на личността през целия й живот, за нейното себепознаване, самореализиране и самоидентификация;

- Популяризиране достиженията на българската наука, изкуство и култура в страната и чужбина;

- Повишаване на научното и интелектуално ниво и културата във всички сфери на човешкия бит и взаимоотношения.

Дейност:

Много тясно сме свързани с дейността на японската фондация „Номура” за интегрирано образование през целия живот и с популяризиране на едноименната образователна философия чрез семинари, кръгли маси, конференции, формални и неформални срещи, обучителни курсове.

Повече информация можете да получите на нашия сайт www.graspo.org

Желаем успех на всички участници!Автор: Мая Славова
01.10.2013 г. 12:13
Посетено: 2324
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/17729-konkurs-na-sdruzhenie-postoyanno-obrazovanie-klon-na-yaponskiya-obrazovatelen-tsentar-nomura