Проекти

юни 2017 г.

Голяма ученическа конференция - 10 юни 2017, Софийски университет
Лекциите са насочени към широката публика и ще имат различен фокус всеки семестър