Проекти

януари 2016 г.

Зимно училище през ваканцията от 1 до 5 февруари 2016
Кампанията се реализира в рамките на програмата Youth Spark Live на Майкрософт