Проекти

За промени в образованието

ПРоект на Активното Гражданство (ПРАГ) за промени в образованието

Стартира инициативата на Движение Български Великден "ПРоект на Активното Гражданство (ПРАГ) за промени в образованието" - първи и единствен по рода си дългосрочен проект за събиране и изполване предложенията на широката българска общественост за решаване на общественозначим проблем. Организаторите целят да активизират българските граждани, включително учeщите или работeщи в чужбина, да дадат своето конкретно и реалистично мнение за подобряване на началното и средното образование. Резултатът от "ПРАГ за по-добро образование" ще бъде централизирана и публично достъпна база знания, която да служи като програма-минимум за бъдещи стратегии и решения в областта на образованието. Великденци канят на интернет-сайта си http://www.bgvelikden.org всички страни в учебния процес - ученици, родители, преподаватели, образователни институции, както и обществени групи и заинтересовани граждани - да предложат в собствено мотивирано мнение решението на поне един конкретен проблем в образованието.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 440
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/400-za-promeni-v-obrazovanieto