"образованието" - новини с този етикет

Преди началото на учебната година
26.08.2009 г. 11:04
Визии за бъдещето на средното образование
12.12.2008 г. 16:03
Как си представяш живота си в Европа след 30 години?
02.11.2007 г. 22:59
Що е това наука и има ли нужда от нея у нас?
13.09.2007 г. 11:52
Юбилейна научно-практическа конференция в Смолян
08.08.2007 г. 19:55
Международна научна конференция
25.11.2005 г. 11:35
ПРоект на Активното Гражданство (ПРАГ) за промени в образованието
25.11.2005 г. 11:35