Научни форуми

септември 2022 г.

Стъклото ще бъде основна тема за младите изследователи в 11 локации в град София и в над 25 - в страната