Научни форуми

септември 2008 г.

Посветена на 120-годишнината от рождението на поетесата
Петнадесета лекция от цикъла "Европа, тук и сега"
30 години от убийството на писателя Георги Марков