Научни форуми

май 2011 г.

Кръгла маса в рамките на проекта "Електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация 2001-2012 г."
Кръгла маса по повод доклада „Превод и преход. Българската литература в превод (1989-2010): статистики, коментари, препоръки”
Международна научна конференция в София
Изследовател на българската литература, архивист, библиограф