Научни форуми

март 2011 г.

В рамките на проект „Електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация 2001-2012 г.”
Още едно „предизвикателство” пред демокрацията днес
Връщане лентата назад - една крачка напред