Научни форуми

Поредица от три дискусии, посветени на образованието и науката в България

Визии за бъдещето на средното образование

◊ СЪБИТИЕТО

Младите учени от сдружение "Когито"
със съдействието на арт център "Алтера"

ви канят на

Поредица от три дискусии, посветени на образованието и науката в България

Тема на първата дискусия: „В търсене на най-малко общо кратно”
или Визии за бъдещето на средното образование

Мнението на всеки е ценно, защото формулата на успеха всякога изисква усилия, които не са по силите на неколцина.


15.12.2008, понеделник, 18.30 часа
Арт център Алтера, бул. "Драган Цанков" 36,
СТЦ Интерпред


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

„В търсене на най-малко общо кратно”

Датата е 15.12.2008 г. Мястото – галерия „Алтера”. Идеята – младите учени от сдружение „Когито” ще проведат първата част от своя експеримент. Този път за коректното провеждане на измерванията те ще разчитат единствено на интелектуалните си мерки, действащи не в стерилната среда на лабораторията, а в рамките на, през и чрез диалога. Работната хипотеза, служеща им за начало, може да бъде резюмирана в твърдението, че най-малко общо обществено кратно може да бъде намерено, стига да бъдат изпълнени определени условия.

Младите учени предполагат, не – те вярват, че българското общество е в състояние, без да напуска правилата на словесния феърплей, да постави началото на едно мъчително раждане, плод на което ще бъде най-кратката, но по същество най-сложна за осмисляне формула – тази на националния интерес. Не днешния, още по-малко утрешния – поради простия факт, че важното на деня рядко е важно в перспектива, а всички ние живеем с желание за колкото може по-дълъг биографичен такт. Какви са тези условия, е загадка не само за групата млади хора, отдали се на науката, не само за техните съорганизатори от галерия „Алтера”, но и за всички онези, чието компетентно мнение ще бъде изслушано, обсъдено и осмислено. И – най-важното – внедрено в оперативен порядък, защото слово, зад което не стои реално намерение за действие, представлява чисто и просто правене на вятър и замърсяване на акустичната среда.

Ето защо на едно място ще се озоват поканени и институциите, ангажирани с управлението на най-перспективния отрасъл в икономиката – създаването и употребата на познанието, но и обектите на този процес – тези, който са засегнати от взиманите решения (или „решения”), от провежданите реформи (или рИформи).

Ще се окаже ли презумпцията на младите учени вярна, ще бъде ли намерена точната последователност от думи, които да бъдат приведени в действие, насочено в полза на идеята в бъдеще да знаем и да можем повече, е въпрос, зад идеята за чието решаване принципно застанаха мнозина, а още повече заявиха готовност да го сторят – без оглед на етническа, обществена, партийна или каквато и да била принадлежност. Тъкмо този консенсус кара младите учени да считат, че най-малко – гледат в правилната посока. Техните усилия биха могли да бъдат само интелектуални – като на хора на книгата. Ето защо съдействието е желателно – отново без оглед на „класа, пол, занатье”.

Заповядайте на първата от поредицата от три дискусии, посветена на визиите за бъдещето на средното образование в България! Мнението на всеки е ценно, защото формулата на успеха всякога изисква усилия, които не са по силите на неколцина.

Автор:
Арт център "Алтера"
Публикация:
12.12.2008 г. 16:03
Посетено:
990
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/7028-poreditsa-ot-tri-diskusii-posveteni-na-obrazovanieto-i-naukata-v-balgariya