Научни форуми

Балканска конференция на младите учени

В целия научен спектър

.: ОРГАНИЗАТОР Клуб на младите учени към Съюза на учените - Пловдив .: ВРЕМЕ И МЯСТО 16.-18.06.2005 г. Пловдив .: НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Технически и природни науки (математика, физика, химия, биология, екология, информатика, техника и технологии, агроинженерство и др.) Медицински и аграрни науки (хуманитарна и ветеринарна медицина, стоматология, фармация, растениевъдство, животновъдство, растителна защита и др.) Хуманитарни и обществени науки (филологии, история, социология, политология, педагогика, етнология и културна антропология, философия, право, икономика и др.) .: УСЛОВИЯ В работата на конференцията могат да се включат и представители на висши училища и институти от небалкански страни. Заявки за участие можете да изпращате по пощата или по email. Заявката за участие трябва да бъде подадена не по-късно от 28.02.2005 г. .: ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ http://home.argon.acad.bg/ibcys/1page_bg .: ЗА КОНТАКТИ Съюз на учените в България - Пловдив ул. "Митрополит Паисий" № 6 Пловдив 4000, България Балканска конференция на младите учени Tel.: +359/32/628654; Fax: +359/32/274782 Гл. ас. д-р Васил Делчев, направление “Технически и природни науки” - ibcys@argon.acad.bg Гл. ас. д-р Нуретин Тексим, направление “Медицински и аграрни науки” - bcys_agromed@abv.bg Гл. ас. д-р Красимира Чакърова, направление “Хуманитарни и обществени науки” - ff@slovo.pu.acad.bg
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 620
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/388-balkanska-konferentsiya-na-mladite-ucheni