"младите учени" - новини с този етикет

По повод предстоящото приемане на Закона за академичното израстване
12.04.2010 г. 16:14
Във връзка с решението за намаляване на бюджетната субсидия за БАН
02.12.2009 г. 14:25
За ясни и конкретни ангажименти на държавните институции за образованието, науката и бъдещето на България
07.11.2008 г. 17:38
Относно преждевременното пенсиониране на г-жа Пенка Малинска, директор на 9-та Френска езикова гимназия, гр. София
26.10.2008 г. 20:45
За образованието и науката в България
03.10.2008 г. 22:30
За образованието и науката в България
02.10.2008 г. 13:33
Всяка неделя от 17.30 ч. по ББТ
13.06.2008 г. 18:28