Научни форуми

Нaучна конференция на тема „Носачи на вятъра - Естетика и философия на хайку поезията”

31 май 2016 г. , Зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски”

Нaучна конференция на тема „Носачи на вятъра - Естетика и философия на хайку поезията”


◊ ПОКАНА

Катедра "Логика, eтика, eстетика" при Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и Български хайку съюз имат удоволствието да ви поканят да се включите в съвместната
Нaучна конференция на тема
:
„Носачи на вятъра - Естетика и философия на хайку поезията”.

Конференцията ще се проведе на 31 май 2016 г. в Зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски” от 9.30 до 18.00 ч.

Моля изпращайте своите заявки за участие с доклад до 25 май 2016 г. на e-mail: pet27@abv.bg (гл. ас. д-р Петър Пламенов).

За мото на конференцията е избран стих от класическия японски поет от ХVІІ век Како, останал в историята на жанра само с това свое хайку:

Носач на вятъра е
продавачът на ветрила.
Жарко е.

Како (ХVІІ в.)


Автор: Илиана Илиева
15.03.2016 г. 08:49
Посетено: 1003
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/23097-nauchna-konferentsiya-na-tema-nosachi-na-vyatara-estetika-i-filosofiya-na-hayku-poeziyata