Научни форуми

„Повторение и лирически модел“: филологически дискусионен панел

Част от лекционно-семинарен цикъл „Повторение и модели: трансформации“

◊ СЪБИТИЕТО

Семинарът за хуманитаристи, с любезната подкрепа на Културния център към СУ „Св. Климент Охридски“, организира 

поредица лекционно-семинарни панели под общата тема „Повторение и модели: трансформации“.

Панел III: Филология
„Повторение и лирически модел“

16 януари 2016 г., събота, 14-18 ч.
Нова конферентна зала (СУ, Ректорат, Северно крило)

В първата част доц. д-р Миряна Янакиева (ИЛ, БАН) ще говори за повторението в лирическата творба, при което повтореното никога не връща към същото, а винаги е вече нещо друго, изместено от себе си. След това доц. д-р Дарин Тенев (ФСлФ, СУ) ще представи концепцията си за литературнотеоретичен модел въз основа на стихотворни и лирически творби. Общата изследователската перспектива ще бъде насочена към въпроса за приложимостта на понятията за повторение и модел във филологията и ще разглежда отношението между модел и жанр, модел и художествена цялост, модел и стихова организация, повторение и звукова структура.

Втората част на панела ще протече като дискусия с участието на Семинара за хуманитаристи и публиката. В тази по-неформална част ще се опитаме да изработим теоретични модели за определени лирически произведения.

Програма:

14:00–15:30 Лекции
. „Повторението невъзможно?“ – доц. д-р Миряна Янакиева 
. „Повторение и модел в лириката“ – доц. д-р Дарин Тенев 

15:30–16:00 Кафе пауза

16:00–18:00 Дискусионен модул:
Модератор – Катерина Кокинова
Дискутанти от Семинар за хуманитаристи

*

Трите панела от цикъла „Повторение и модели: трансформации“ се провеждат в Нова конферентна зала в Ректората и са замислени с различна дисциплинарна насоченост с цел изследване на механизмите, по които повторенията на определени смислови ядра, разкази, идеологеми, езикови фигури, ценностни указания, публични дискурси, образи и факти, оформят модели в различните социокултурни сфери; и какви трансформации произвеждат (или спират) впоследствие. 

Семинар за хуманитаристи е свободна дискусионна среда за докторанти и магистранти хуманитаристи, отворена за всички със сходни интереси. От април 2014 г. участниците в него се събират ежеседмично, за да представят и обсъждат работата си в неформална обстановка и в по-разширен хуманитарен контекст.

Повече за дейността и архив на всички събития на Семинара: http://huseminar.wordpress.com/


Автор: Семинар за хуманитаристи
14.01.2016 г. 13:39
Посетено: 863
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/22724-povtorenie-i-liricheski-model-filologicheski-diskusionen-panel