"Семинар за хуманитаристи" - новини с този етикет

Кръгла маса от поредицата „Знание по диагонал“
01.06.2016 г. 12:00
Част от лекционно-семинарен цикъл „Повторение и модели: трансформации“
14.01.2016 г. 13:39
Част от лекционно-семинарен цикъл „Повторение и модели: трансформации“
20.10.2015 г. 13:37