Научни форуми

"Кръстева и Сосюр" - публична лекция на Беата Ставарска

19 юни 2015, 16.00 ч., Заседателна зала №1, Ректорат на СУ

"Кръстева и Сосюр" - публична лекция на Беата Ставарска


◊ ПОКАНА

Софийският литературоведски семинар и
Културният център на СУ
Ви канят на

Публичната лекция на Беата Ставарска

Кръстева и Сосюр

Language as poiesis. Unexpected Alliances between Kristeva and Saussure

(на английски език)


19 юни 2015, 16.00 часа
Заседателна зала №1, Ректорат на СУ


Езикът като poiesis. Неочаквани връзки между Кръстева и Сосюр

Лекцията на Ставарска предлага изненадващо преразглеждане на наследството на лингвистиката и по-специално на наследството на Фердинанд дьо Сосюр през две парадигми: 1. Критическо преосмисляне на Курса по обща лингвистика (1916); 2. Проучване на исторически автентичните материали от наскоро откритите ръкописи на Сосюр, публикувани в „Писания по общо езикознание“ (2002). В светлината на това критическо преразглеждане на Сосюр се открояват неочаквани връзки между Сосюр и Кръстева с оглед на разглеждането на поетическата работа на езика. Лекцията привлича материали от ранните работи на Кръстева върху езикознание и поетика, включвайки статии от сборника "Полилог" (1977) и "Семиотике" (1969), както и от въпросните  ръкописи на Сосюр. Ставарска обсъжда езиковата продуктивност, широко тематизирана като poiesis в етимологичния смисъл на думата, предлагайки стратегия за съпротива и бунт срещу нормализацията на индивидуалния и социалния живот, както и ракрива не-обикновената страна на т. нар. обикновен език.


Беата Ставарска е доцент по философия в Орегонския университет. Тя е автор на книгите "Философията на езика на Сосюр като феноменология" (Oxford UP, 2015); "Между Ти и Аз. Диалогична феноменология" (Ohio UP, 2009), както и множество статии, свързани със съвременна континентална философия. Хумболтов стипендиант по изследователска програма за периода 2009-2010. Академичните интереси на Ставарска са свързани с феноменология, структурализъм и постструктурализъм.Автор: Организаторите
17.06.2015 г. 13:53
Посетено: 822
Етикети: Софийски литературоведски семинар, публична лекция, Юлия Кръстева, Беата Ставарска, Фердинанд дьо Сосюр
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/21641-krasteva-i-sosyur-publichna-lektsiya-na-beata-stavarska