Научни форуми

XXIII Международна кръгла маса "Мълчанието на Балканите"

24.-26.04.2014 г., Благоевград

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Международният университетски семинар
за балканистични проучвания и специализации
при Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Ви кани
да участвате в

XXIII Международна кръгла маса

"Мълчанието на Балканите"
,

която ще се проведе на 24.04. - 26.04.2014 г.

Кръглата маса поставя в центъра на дискусията културите на мълчанието, както и пътищата за превъзмогване на мълчанието и създаването на възможности за диалог. Поставяме на дискусия следните проблеми:

• власт, потисничество, доминираща култура, цензура
• култура на премълчаването, мълчание и травма
• мълчанието в тоталитарните общества - премълчано и свръхизказано (алюзии, алегории, думи без смисъл)
• мълчаливите архиви
• безгласните в обществото и техният глас
• женското мълчание и глас
• мъжко мълчание – доверие, авторитет и власт
• мълчанието, премълчаното в литературата и изкуството
• тайнопис, тайни езици, тайни книги, тайни общества, фигури в сянка
• табута и евфемизми
• мълчание, съпротива и гняв - тялото като език, графити, протести и бунт
• медии, обществено мнение, популярно говорене и непопулярното като мълчание
• сакралното мълчание – тайнства, мълчанието като религиозна практика
• ритуалите на мълчанието, изкази без думи
• компенсиращи мълчанието практики
• терапевтичното мълчание
• солидарното премълчаване, удобното мълчание, престъпното мълчание
• Интернет - краят на мълчанието? 

Моля, изпращайте вашите заявки за доклади и резюме на английски до 1.02.2014 на e-mail: bforum@swu.bg

Автор: Организаторите
10.01.2014 г. 16:34
Посетено: 1412
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/18389-xxiii-mezhdunarodna-kragla-masa-malchanieto-na-balkanite