"Международна кръгла маса" - новини с този етикет

Учени от България, Украйна, Белорус и Русия коментират етническата и социална идентификация на народите
25.01.2019 г. 18:52
В рамките на семинара „Мобилност. Миграции. Култура“ на ИЕФЕМ – БАН
23.01.2019 г. 17:07