Научни форуми

Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов

Национална научна конференция - 28, 29, 30 ноември 2012 г., СУ "Св. Климент Охридски"

Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа:  Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов


◊ СЪБИТИЕТО

Направление по Теория на литературата към Института за литература при БАН,
Катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”,
Културен център към СУ „Св. Климент Охридски”

Национална научна конференция

Изплъзващият се предмет на литературознанието.
Невидимата школа:
Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет КоларовНова конферентна зала, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски”
28, 29, 30 ноември 2012 г., 10.00-18.00 часа
 

◊ ПРОГРАМАТА

Сряда, 28 ноември

10:00-12:00, Сутрешно заседание
Встъпителни думи

Водещ: Миглена Николчина
● Миряна Янакиева (БАН): Три лица на литературоведското безпокойство
● Амелия Личева (СУ): Фигурата на учителя
● Магдалена Костова-Панайотова (ЮЗУ): Изплъзващите се предмети и литературоведът в сянка
● Николай Гочев (СУ): Книги за българския народ (1897-1991)

11:30-12:00 – Дискусия

12:00-13:30 – Обедна почивка

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І

Водещ: Амелия Личева
● Миглена Николчина (СУ): Трансмодалност и трансподобие: невидимите принципи на невидимата школа
● Дaрин Tенев (СУ): Авторът тук: между скритото несъгласие и невидимата промяна
● Еньо Стоянов (СУ): Статутът на идеята - литературоведска и трансмодална
● Божана Филипова (СУ): Стивън Дедалус млад между автотекстуалността и мълчаливия диалог с романтизма

15:00-15:30 – Дискусия

15:30-16:00 – Кафе-пауза

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ

Водещ: Дарин Тенев
● Боян Манчев (СУ):
● Мария Калинова (СУ): Невидимата матрица: двойната сцена на сътворението
● Камелия Спасова (СУ): Двете сцени: сцена в сцената
● Галина Георгиева (БАН): Ефектът на „останението”: творчеството и машините
17:30-18:00 – Дискусия


Четвъртък, 29 ноември

10:00-12:00, Сутрешно заседание

Водещ: Миряна Янакиева
● Михаил Неделчев (НБУ): Школите – видими и невидими, реални и въобразени. Ескиз към литературоведски мемоари   
● Дечка Чавдарова (ШУ): (Не)проблематичната свързаност на Гоголевия текст през българския прочит (Никола Георгиев и Радосвет Коларов)
● Александър Панов (БАН): Смяната на методологията означава ли и смяна на обекта?
● Елка Димитрова (БАН): Предисторията като апория и етос

11:30-12:00 – Дискусия

12:00-13:30 – Обедна почивка

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І

Водещ: Андрей Ташев
● Цветанка Хубенова (СУ): Видимата школа на личността
● Калина Захова (БАН): Невидимата школа: импакт фактор и литературоведски реактор
● Петя Тодорова (БАН): Поетиката и интертекстуалността като методи
● Катерина Кокинова (СУ): Авторефлексия чрез “автополемика” - свобода и подчиненост на интерпретатора

15:00-15:30 – Дискусия

15:30-16:00 – Кафе-пауза

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ

Водещ: Чавдар Парушев
● Ирен Александрова (СУ): Пресичане на херменевтичния кръг
● Гергана Златкова (СУ): Опити за нови прочити на стихотворението "Хаджи Димитър" на Христо Ботев
● Миглена Ходжева (БАН): Литературата – кодът за имплицитното (себе)познание
● Виктория Кирилова (СУ): Изплъзващият се предмет на литературознанието
17:30-18:00 – Дискусия


Петък, 30 ноември

10:00-12:00, Сутрешно заседание

Водещ: Камелия Спасова
● Рая Кунчева (БАН): В. Бенямин за художествената творба в аспекта на неговата критика на Р. Гундолф
● Петя Абрашева (БАН): Мълчанието в литературата - форми, употреби и функционалност
● Тодор Христов (СУ): Икономическото измерение на литературоведските школи
● Александър Кьосев (СУ): За четенето: лично и теоретично

11:30-12:00 – Дискусия

12:00-13:30 – Обедна почивка

13.30-16:30, Следобедно заседание

Водещ: Галина Георгиева
Сирма Данова (СУ): Автопародия и контекстуализация при Пенчо Славейков
● Йордан Ефтимова (НБУ): В художествения свят на романа "Хоро" и антропологическия обрат в края на 80-те
● Васил Василев (БАН): Проблемът за матрицата: съзерцание-явяване-откровение при Тракъл и Рилке
● Иван Русков (ПУ): Звукът на Тихата победа. Мълчаливите промени в последното Дебеляново стихотворение
● Катерина Костадинова (НХА): Цитиращият човек в съвременното визуално изкуство (Наблюдения върху текстовите присъствия в два културни продукта на български визуални артисти)
● Ренета Божанкова (СУ): Жанр и „виртуален контекст“
● Димитър Камбуров (СУ)

16:00-16:30 – Дискусия

16:30 – Заключителни думи


Автор: Организаторите
26.11.2012 г. 13:57
Посетено: 1593
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/15910-izplazvashtiyat-se-predmet-na-literaturoznanieto-nevidimata-shkola-miroslav-yanakiev-nikola-georgiev-radosvet-kolarov