"Радосвет Коларов" - новини с този етикет

2 юни 2016, 19 ч., Нова конферентна зала на СУ „Св. Кл. Охридски“
01.06.2016 г. 15:32
Национална научна конференция, организирана от СУ "Св. Кл. Охридски" и Института по литература при БАН
26.11.2014 г. 16:46
Национална научна конференция - 28, 29, 30 ноември 2012 г., СУ "Св. Климент Охридски"
26.11.2012 г. 13:57
Разговор върху книгата на Радосвет Коларов "Повторение и сътворение: поетика на автотекстуалността"
09.01.2012 г. 13:07