Научни форуми

Научна конференция "Изплъзващият се предмет на литературознанието"

Покана за участие

◊ СЪБИТИЕТО

Направлението по Теория на литературата
към Института за литература при БАН
и катедра Теория и история на литературата
в СУ „Св. Климент Охридски”

организират

Научна конференция на тема:

Изплъзващият се предмет на литературознанието

(Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов)


Като вземат повод от кръглата годишнина на видния български литературовед Радосвет Коларов, организаторите на конференцията си поставят за цел да осмислят литературоведското му дело през концептуалните и тематични връзки с работите на други две ключови за българското литературознание фигури – Мирослав Янакиев и Никола Георгиев.

Ако има нещо устойчиво в българското литературознание от 40-50 години насам, то е именно в неотслабващото позоваване на идеите на тримата, на техните теоретични построения и конкретни анализи. И това важи в еднаква степен за различни като поколение литературоведи – от тези, които са най-близо, до тези, които са най-далече от мисленето на тримата за литературата. Разбира се, под „мислене на тримата” съвсем не се има предвид, че те мислят еднакво. Обратното, една от съществените посоки на предлаганата конференция би било вглеждането в точките, където най-остро личат различията помежду им, без да се подценяват и точките на единомислие. Нарекохме „невидима” създадената от тримата школа, защото тя се различава от традиционните школи, които имат свои манифести, тезиси, пространствени центрове. В същото време тяхната школа, свободна от всякакви белези на институционалност, е повече от видима.

Тази конференция е възможност съвременното литературознание да направи много важна крачка към самоопознаването и самоосъзнаването си. Затова нейното поле се задава с по-голяма от обичайната строгост: темите на всички доклади трябва да бъдат изведени от концепциите и подходите на тези учени, а техните идеи – разгледани в присъщите им отношения на взаимно допълване и оспорване.


◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Предлагаме следните проблемни центрове, около които да бъдат организирани докладите:

● Литературата – познаваема и непознаваема
● Бягства и завръщания на литературоведа
● Конфликти и решения в литературознанието
● Свобода и подчиненост в литературознанието

Срок за подаване на заявка: 15 октомври
Анотация: до 500 знака
Регламент: 20 мин. на доклад
Дати на конференцията: 28, 29 и 30 ноември 2012
Място: Нова конферентна зала, Ректорат, СУ

Контакти: theory.lit@gmail.com 
Автор: Организаторите
21.08.2012 г. 11:42
Посетено: 1338
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/15282-nauchna-konferentsiya-izplazvashtiyat-se-predmet-na-literaturoznanieto