Издания / премиери

май 2020 г.

Тема на броя: Българско културно наследство
Виртуална програма на Център за книга през месец май 2020 г.