Издания / премиери

Представяне на книгата "Достоевски: мисъл и образ", том 2

Алманах на Българско общество "Достоевски"

Представяне на книгата "Достоевски: мисъл и образ", том 2


◊ СЪБИТИЕТО

Българско общество "Достоевски"
Издателство "Изток-Запад"

представят книгата

"Достоевски: мисъл и образ", том 2

(Алманах на Българско общество "Достоевски")

С участието на акад. П. Попиванов, проф. дфн Н. Богомилова и доц. д-р З. Попов


3 октомври 2016 г., понеделник, 17.00 ч.
Зала на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (2 ет.)


Вторият том на „Достоевски: мисъл и образ” има разнообразен характер, защото съдържа 12 статии (3 от чуждестранни изследователи), специално предназначени за него. Както и в Том 1, тук са включени публикации от литератори, филолози, философи, но също и от представители на съвсем различни области като физиката или музиката. Отделен раздел е посветен на изтъкнатия руски творец от български произход Георги Гачев. За пръв път четем статии и писма на големи имена в руската култура, засягащи отношението им към Достоевски.

Интензивният интелектуален живот на Българското общество „Ф. Достоевски” и създадените вече традиции намират място на страниците на Алманаха и обогатяват по един впечатляващ начин българското достоевскознание. Към един писател – мислител, философ и психолог – има различни гледни точки, различни зрителни ъгли. Обичайно е да ги свързваме с равнинни конфигурации. Тук оптиката е вече пространствена и многомерна, и затова предлага едно по-пълно приближение до писателя, неговия свят, неговите герои. Независимо от интересите си, (по)читателят на Достоевски има какво да открие за себе си.
Акад. Петър Попиванов


Поредният, втори том на Алманаха „Достоевски: мисъл и образ“ не само продължава проникновените интерпретации на темите и героите у Достоевски, но същевременно проецира  по-далечен и  широк хоризонт към неговото творчество като цяло. Разнообразието и разноречивостта на подходите към него, представени в Алманаха – литературоведски, философски, изкуствоведски, психоаналитичен – съответстват на многопластовите му и неизбродни духовни дълбини. Името, доброто, красотата, смъртта, свободата на волята са ценностите и понятията, които населяват и оживяват тези дълбини в отделните, но взаимообвързани студии. Съпоставителният ракурс при много от тях създава около творчеството на Достоевски сложна констелация от теми, идеи и автори (Тютчев, Мигел де Унамуно, Шмеман, Бернанос, Толстой, Бахтин, Гачев), на фона на които още по-ярко се откроява неговата мисловна и чувствена мощ. Така българската културна рецепция на Достоевски, представена в Алманаха като дълголетна традиция, продължава своята биография и във второто десетилетие на новия век.
Проф. дфн Нонка Богомилова
Автор:
Българско общество "Достоевски"
Публикация:
30.09.2016 г. 17:53
Посетено:
1601
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/24267-predstavyane-na-knigata-dostoevski-misal-i-obraz-tom-2