"алманах" - новини с този етикет

„ФантАstika 2019-20" - в електронен и хартиен вариант
22.06.2020 г. 12:41
17 декември 2019 г., 17.30 ч., Конферентна зала на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив
16.12.2019 г. 13:52
18 октомври 2019 г., 17.00 часа, СУ „Св. Климент Охридски“
16.10.2019 г. 15:51
Изложба на испански и латиноамерикански художници и представяне на Алманах с творби на български поети
18.04.2019 г. 12:17
20-годишен юбилей на Алманах "Света гора" (Велико Търново)
04.06.2017 г. 13:53
1 ноември 2016 г., 17:00 ч., Зала „Гигантски кристали“ - Национален музей "Земята и хората"
26.10.2016 г. 11:53
Алманах на Българско общество "Достоевски"
30.09.2016 г. 17:53