Издания / премиери

Списание "Философски алтернативи" 2/2016

Тема на броя: Философия и познание

Списание "Философски алтернативи" 2/2016


◊ НОВИЯТ БРОЙ

Списание "Философски алтернативи" 2/2016

Тема на броя: Философия и познание
Водещи: Юлия Васева и Доротея Ангелова

Излезе втори брой на сп. „Философски алтернативи“, посветен основно на проблемите на философията и познанието.

Рубриката Наука, ценности, познание разглежда философските аспекти на разнопосочните връзки между знание и ценности. Засиленият интерес към темата за ценностите расте пропорционално на постиженията в съвременната наука. Ангел С. Стефанов представя философски анализ на връзката между наука и ценности. Акцентът е по отношение на линията – науката като ценност и ценности за науката. Асен Димитров анализира проблема за ценностите през проблема за йерархичната казуалност. Спецификата на анализа пречупва темата през философията на Карл Попър, като основен акцент е представянето на понятието “матрица на интелигентността”. Антон Дончев разработва темата за ролята на субективния фактор в науката през своеобразна защита срещу Попъровата критика на субективистката вероятност. Мила Маринова представя един интересен прочит на човешките ценности през съвременните проблеми в полето на нвробиологията. Енгелсина Тасева насочва своя анализ към проблема за ценностната рационалност в науката. В статията на Венцеслав Кулов се разглеждат различните логически значения на понятията „познание”, свобода”, „справедливост” и „демокрация”, тяхната многозначност и логическите грешки, които се допускат при осмислянето им.

Тематичният блок, посветен на Яко Хинтика, един от най-влиятелните логици на нашето време, който почина през 2015 г., включва превод от Светла Йорданова на негова статия, в която основният проблем е търсенето на знание чрез задаване на въпроси, както и статия от Росен Люцканов, обобщаваща заслугите на финландския учен относно развитието на логиката, семантиката и философия на математиката.

В следващата рубрика Боряна Ангелова-Игова и Петя Миланова-Дикова поставят във фокуса на анализа си проблеми от областта на философия на спорта. Идеологиите, мотивите, спортните “войни” и философското осмисляне на ценностите в спорта представят една интересна тема, в центъра на която представят разбирането на идеята за “тялото машина”.

Друг интересен ракурс в броя засяга връзката между кино и език. Йона Пеловска представя един поглед върху проблематичното взаимоотношение между киното като индустриална технология и киното като художествен език.

Съвременните постижения на генетиката и молекулярната биология са изключително провокиращи и желани теми в съвременната философия на науката. Георги К. Маринов представя един брилянтен анализ на специфичните отношения между еволюционизъм и интелигентен дизайн в рубриката Дискусия. Ценността на анализа идва и от това, че Георги Маринов прави това от позицията си на водещ учен в областта на генетиката като в същото време яснотата и коректността към история на науката и научните факти не се пренебрегват.

В броя са представени и някои интересни философски събития през последната година у нас и в чужбина.

Антон Дончев, Мила Маринова и Лилия Гурова предлагат на вниманието на читателя информация относно провеждането на XV Международен конгрес по логика, методология и философия на науката, състоял се в Хелзинки през 2015 г., като същевременно извършват кратък преглед на историята на конгреса и тенденциите в развитието му през годините.

Подробна информация относно провеждането на кръгла маса в Института за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) на тема „Може ли егоизмът да бъде добродетел?“ е предоставена от Любомир Сирков. Организатори  на събитието са проф. М. Табаков от страна на ИИОЗ и журналистът Калин Манолов от страна на Института за радикален капитализъм „Атлас“.

Животът и творчеството на нобеловия лауреат за литература за 2015 г., беларуската писателка и журналистка Светлана Алексиевич, са разгледани от Стефан Николов. Своеобразен прочит и анализ на най-новата монография на проф. Иван Кацарски „Младохегелианците. Интелектуалци пред сфинкса на времето“ (София, 2015) са представени от Нонка Богомилова, която изтъква достойнствата на този многопластов и сериозен труд. Основните екзистенциалистки идеи и теми в книгата „Фернандо Песоа“ (София: ИК „Огледало“) са представени от Кирил Попов, който по един елегантен и ненатрапчив начин въвлича читателя в магията на смислите, вложени от португалския поет.
Юлия Васева и Доротея Ангелова


◊ СЪДЪРЖАНИЕ

Списание "Философски алтернативи" 2/2016

Тема на броя: Философия и познание
Водещи: Юлия Васева и Доротея АнгеловаНаука, ценности, познание

. Ангел С. Стефанов – Науката като ценност и ценности за науката
. Асен Димитров – Попър и йерархичната каузалност като матрица на интелигентността
. Антон Дончев – Положителната роля на субективния фактор в науката: защита срещу Попъровата критика на субективистката вероятност
. Мила Маринова – Невробиологични основи на човешките ценности
. Енгелсина Тасева – Някои специфични аспекти на ценностната рационалност в науката
. Венцеслав Кулов – За една логическа грешка, свързана с термините „познание“, „свобода“, „справедливост“ и „демокрация“

В памет на Яко Хинтика

. Яко Хинтика – Спектър на логиките на задаване на въпроси
. Росен Люцканов – Яко Хинтика. Логиката и философията на математиката през втората половина на ХХ век

Философия на спорта

. Боряна Ангелова-Игова, Петя Миланова-Дикова – Тялото машина

Кино и език

. Iona Pelovska – The Question of Cinema: Myth, Prophecy and Technology

Дискусия

. Георги К. Маринов – Интелигентният дизайн и съвременната еволюционна биология

Събития

. Антон Дончев, Мила Маринова, Лилия Гурова – ХV Международен конгрес по логика, методология и философия на науката
. Любомир Сирков – Кръгла маса на тема „Може ли егоизмът да бъде добродетел?“
. Стефан Ем. Николов – Нобеловият комитет отдаде признание на наратива като литература
. Нонка Богомилова – Интелектуалци пред сфинкса на Времето
. Кирил Попов – Пантеизмът на Фернандо Песоа

Автор:
Сп. Философски алтернативи
Публикация:
26.06.2016 г. 13:21
Посетено:
2613
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/23861-spisanie-filosofski-alternativi-2-2016