"нов брой" - новини с този етикет

Тематичен фокус на броя са отношенията провинция - столица, център - периферия
05.05.2022 г. 14:43
Изданието излиза на хартия веднъж годишно от 2019 г. насам и вече може да се поръча на hello@dancemag.eu
01.05.2022 г. 17:36
Тема на броя: Философия, плурализъм, истина
25.03.2022 г. 16:47
Тема на броя: Феноменология, онтология, критика
26.02.2022 г. 11:58
Тема на броя: Ракурси към естетическото
17.12.2021 г. 16:53
Списание за религия и култура
20.11.2021 г. 12:21
Тема на броя: Българска философска култура: традиции и съвременност
27.10.2021 г. 17:29
Тема на броя: Логика, философия, познание
25.10.2021 г. 20:46
Броят ще бъде представен на 17 септември от 18.00 часа в зала "Хасково"
01.09.2021 г. 12:00
Тема на броя: Философско знание и многообразие на публичността
13.06.2021 г. 17:21