Издания / премиери

Премиера на новия брой на Aлманах за литература, наука и изкуство „Света гора“

16 декември 2015 г., 17.30 ч., РБ „П. Р. Славейков“, Велико Търново

Премиера на новия брой на Aлманах за литература, наука и изкуство „Света гора“


◊ ПОКАНА

Регионална библиотека „П. Р. Славейков“,

Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“

и редакцията на алманах „Света гора“

Велико Търново

Ви канят 

на представянето на новия брой на Aлманах за литература, наука и изкуство „Света гора“ (бр. 13/„М“, 2014/2015 г.)

16 декември 2015 г., 17.30 ч., Велико Търново, Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ (ул. „Ивана Ботева“ – 2)


◊ ЗА ИЗДАНИЕТО

Ал­ма­нах за ли­те­ра­ту­ра, наука и из­кус­т­во „Све­та го­ра“ излиза от 1997 г. като из­да­ние на Сдру­же­ние на ли­те­ра­тур­ни дей­ци „Све­та го­ра“ – В. Тър­но­во, а от 2009 г. е издание и орган на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново. Но­ме­ри­ра­нето на бро­е­ве­те ста­ва чрез бук­ви­те на бъл­гар­с­ка­та аз­бу­ка, като спо­ред издателската кон­цеп­ци­я­ пос­лед­ни­ят брой тряб­ва да бъ­де оз­на­чен с бук­ва „Я“.
           
Основният редакторски екип през годините е в състав: проф. дфн Сава Василев (гл. редактор) и редактори проф. д-р Радослав Радев и Владимир Шумелов, като в последните години към колегията са включени Огнян Стамболиев и Емилия Моллова (мултимедия), както и десетчленен редакционен съвет с известни автори от България и чужбина: Матей Вишниек (Франция, Париж), Лео Бутнару (Молдова, Кишинеу), Ервин Яхич (Хърватска, Загреб), Йон Мирча (Румъния, Букурещ), Николай Милчев (България, София), Божидар Богданов (България, Белене), Владимир Стоянов (България, Варна), Владимир Янев (България, Пловдив), Атанас Радойнов (България, Бургас), Антонин Горчев (България, Шумен).

     

◊ НОВИЯТ БРОЙ

Поредният 13-и („М“) брой на алманаха за литература, наука и изкуство „Света гора“ отново е дело на издателство и печатница „Фабер“ във В. Търново и се появи в последните дни на м. ноември 2015 г. Той е сдвоен и обединява годините 2014-а и 2015-а, затова и обемът му е все така впечатляващ – 542 стр. Брой 13 излиза с нова визия – корицата е дело на художника Едо Циротин (представен в броя като автор). Изданието е осъществено с подкрепата на Община Велико Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, изд. „Фабер“, изд. „Слово“ и „Вали Компютърс“ ООД.

Структурата и вътрешният дизайн следват линията на досегашните издания, като в книжното тяло има две цветни коли с картини на представените в броя художници и скулптори – Васил Василев, Славчо Славчев, Стефан Лютаков, Красимир Русев, Константин Райчев, Едо Циротин, Ирена Янкова, Марияна Крумова, Янко Янков.

Броят е посветен на 830-годишнината от въстанието на Петър и Асен и възобновяването на българската държава. Другият акцент на изданието е поколението писатели, свързано с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от края на 70-те и 80-те години на ХХ в.

В рубрика „Поезия“ четем стихове от български автори като Светланда Рашкова, Пламен Павлов, Стефан Жечев, Крум Филипов, Първолета Маджарска, преводи на Ф. С. Фицджералд и Мишел Бютор; в подрубриката „Антология „Света гора“ са представени Юрий Лучев, Николай Милчев, Красимир Чернев, Любомир Йорданов, Павлина Панова и Евгения Маринова.

Рубрика „Проза“: разкази от поета Янислав Янков, „Високи градини“ от Сава Василев, есеистичната проза „The End“ от Владимир Шумелов, откъси от „Невидимият живот на господин Г.“ на Петър Денчев, „Преживяванията, прелюбодействата и паденията на Гъливер“ на  Иван Серафимов и повестта „Леон, ученикът на вълшебника“ на писателя от Босна и Херцеговина Жарко Миленич.

Традиционно силната и обширна рубрика „Литературознание, изкуствознание, публицистика“ съдържа статии от: Ангел Дюлгеров (за художниците Васил Василев и Славчо Славчев и за дебютната книга на поета Николай Милчев), Хюсеин Мевсим (за Елисавета Багряна в Истанбул и Анкара), Ружа Маринска и Филип Зидаров (за скулптурата на Стефан Лютаков), Сава Василев (за Едо Циротин, за Art&POSITIVITY и PRINTED BG), Марин Георгиев (за поезията в сп. „Детска радост“), Константин Хаджиев (за художника Хосе Санча и България), Марияна Фъркова (за Норберт Рандов), Радослав Радев (за художническото сдружение ГОАРТ), пътеписа на д-р Радка Пенчева за Австралия, текста на Иван Сухиванов за книгата „Лозунги“ от Мария Судаева, Красимир Русев за изложбата PRINTED BG, Маргарита Симеонова за наградите за актьорско майсторство „Любимец 13“ в Димитровград, Огнян Стамболиев за Анастас Петров и Руслан Райчев (в рубриката „Сцена“).

В рубриката „Словото на художника“ е текста на Димитър Рашков „Разговори с внучето“, рубриката „Литературен архив“ обединява текстове на Евелина Белчева за Яворов (между драмата и театъра), на Румен Стоянов („Четири писма на Борис Шивачев“) и на Гатя Симеонова (писма на Татяна Колева до авторката). Традиционната рубрика „Литературата на Балканите“ този път представя за първи път турска поезия в лицето на Джевад Чапан, Енис Батур и Айтен Мутлу. Под рубриката „Драма“ алманахът публикува пиесата на русенката Иглика Пеева „Среднощен експрес“. Рубриката „Диаспора“ събира стихове на българката от Чикаго Виолина Б. Иванова и интервю с поетесата, писателката, педагожката и журналистката от Лондон Здравка Владова-Момчева. Юбиляри в този брой са Йордан Атанасов (стихотворения), Атанас Радойнов (интервю на Вл. Шумелов с писателя), и Цвятко Дечев (стихотворения). В рубриката „Диагнози“ е текстът на Златка Чолакова „Последните дни на Асен Разцветников“, а в „Майстори на превода“ е представена поезия от Вислава Шимборска (пр. Маргрета Григорова), проза от Ханна Крал (пр. Калина Димитрова, Станка Бонова, Гиновева Овчарова и Мариета Иванова). Дебютантите в този брой са младите автори-белетристи  Денис Нуф („Изборът на Хемингуей“) и Анастасия Стоева („Храбрият оловен войник“). Изданието отдава своята почит и към напусналите ни през периода Валери Петров (1920–2014) (текст на Сава Василев) и Васил Колев (1950–2015) (текст на Коста Радев) в рубриката In Memoriam“.

Може би най-силната рубрика „Преглед“ в този брой представя над 50 анотации, рецензии и отзиви за отделни книги през последните две години, литературен преглед на книжната продукция в градовете Русе и Габрово, както и редакционен коментар на проведената през 2015 г. във Варна „Втора национална среща „Образи на българската литература и култура в националните и чуждестранните специализирани издания и в медиите“.

Броят на Алманах „Света гора“, за пореден път, излиза с приложения: това са стихосбирката на Юрий Лучев „Немам думи, истина ви казвам“ и мултимедиен диск, който съдържа разделите „Галерия“ – картините и скулптурите на Стефан Лютаков, Красимир Русев, Славчо Славчев, Васил Василев, Едо Циротин, ГОАРТ; „Петолиние“ – „Музикален албум“ – Красимир Йорданов; „Перо“ – Владимир Шумелов – „The Еnd“; Гатя Симеонова – „Из писмата на Татяна Колева до Гатя Симеонова“; Иван Серафимов – „Преживяванията, прелюбодействата и паденията на Гъливер (роман); „Аудиограф“ – Божидар Богданов.


Автор:
Организаторите
Публикация:
14.12.2015 г. 15:22
Посетено:
1121
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/22620-premiera-na-noviya-broy-na-almanah-za-literatura-nauka-i-izkustvo-sveta-gora