Издания / премиери

Столична премиера на списание "Хайку свят"

Брой първи на първото по рода си издание в България

Столична премиера на списание "Хайку свят"


◊ ПОКАНА

Български хайку съюз и издателство "Изток-Запад" имат удоволствието да ви поканят на представянето на списание "Хайку свят"

На 26 юни (сряда) 18.00 часа, в Унгарския културен институт, ул. "Аксаков" 16, София.

Вход свободен.

Добре дошли!


◊ ЗА СПИСАНИЕТО

Списание „Хайку свят” е издание на „Изток-Запад” и Българския хайку съюз, което ще излиза два пъти годишно. Отворено е за участие на пишещи хайку и занимаващи се с проблеми и аспекти на хайку поезията.

В редакционната колегия влизат:

. Гл. редактор: д-р София Филипова

. Зам. гл. редактор: Илиана Илиева

. Редакционна колегия: Павел Боржуков, Зорница Харизанова, Александра Ивойлова

. Художествен консултант: Антонина Караламбева


Списанието приема материали на следните адреси:

София – 1000
ул. „Г. С. Раковски” No 123
Библиотека на народно читалище „Славянска беседа”
за Български хайку съюз

e-mail: haiku_union@abv.bg


◊ ИЗ "КЪМ ЧИТАТЕЛЯ"

„Хайку свят” е първото списание у нас, посветено на хайку поезията, която добива все по-пулсиращ живот в съвременната литература... В теоретичен аспект (чрез статии, доклади от конференции, дискусионни разговори и др.) ще се разглеждат проблемите, свързани с поетиката и естетиката на хайку. В обсега на вниманието тук влизат и родствените на хайку форми сенрю, танка, ренга, хайбун, хайга и др.

Важно място заемат творческите портрети на хайку поети: чуждестранни – основоположници на японското хайку, западни, добили световна известност, и български – с изявено творческо присъствие. Естествено е в центъра да бъде самата хайку поезия (албум хайку) – чрез кратка антология с произведения от български автори и подбрани чуждестранни хайку (класици и съвременници). Във всеки брой на списанието ще се помества и хайга галерия от наши и чужди автори, ще има статии за хайга и суми-е, интервюта с творци, занимаващи се с тези изкуства.

Тематичното звено философия и изкуство на Изтока е проекция на духовната връзка на хайку поезията с източните философски учения (дзен будизъм, шинтоизъм, конфуцианство и др.) и с многобройните разклонения на източното изкуство (чайна церемония, икебана, калиграфия, театър „Но”, „Кабуки”, „Ракуго”, каменни градини, оригами и др.). Материалите, посветени на тези сфери, ще хвърлят по-ярка светлина върху духовната и естетическата същност на хайку. В рецензии ще има критически оценки за нови хайку книги, изложби, спектакли и т.н. Съдържанието на хайку хроника е с широк диапазон: обяви за новоизлезли книги, за предстоящи национални и международни хайку конкурси; сведения за резултати от проведени престижни конкурси; информация за важни събития в живота на хайку обединенията у нас и в чужбина.

Гл. редактор: д-р София Филипова

Автор: Илиана Илиева
25.06.2013 г. 16:16
Посетено: 1241
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/17301-stolichna-premiera-na-spisanie-hayku-svyat