Издания / премиери

Свободно слово ли?!

Излезе от печат кн. 6/2012 на списание “Философски алтернативи”

◊ АКЦЕНТИТЕ В БРОЯ

Откъде човек намира сили да живее и да се надява, да надмогне тежката си участ, когато не вярва в Бог и в чудото, няма лек за болката му и за страха от смъртта, останал е насаме, очи в очи с абсурда и безсмислието на страданието и края? Отговорът на този универсален и вечен, горчив човешки въпрос авторът Николай Турлаков търси не само във философията, чиято екзистенциалистка традиция го превърна в основен през миналия век. Той изоставя умишлено изтерзаните, но и героизирани и преупотребявани фигури - олицетворения на страдалеца: Сизиф, угнетения, инфантилния, бедния, грешния, бягащия от свободата човек. И търси конкретен, земен, не метафизичен, “безбожен” отговор и герой – намира го у Гунчо от “По жицата” на Й. Йовков: “разказ, който ни разтърсва от приспивните и фалшиво възвишени идеали”, “свидетелства, че човешкото страдание е неоправдано и че не може да бъде оправдано”. И че философията следва да напусне “кристалните дворци на метафизиката” и да приеме този проблем като свой.

Плодотворният синтез между философия и литература е илюстриран и от панорамната студия на Пламен Антов, чиято първа част, публикувана в този брой представя концептуалната рамка, категориите и подходите към една интересна и с широк дискусионен хоризонт идея – разглеждането на младата постмодерна българска поезия от 90-те години (и по-точно на един “манифестен и конститутивен текст” – “Българска антология”, 1998) през призмата на фройдисткия сюжет за убийството на Бащата. Разгръщането на този аспект на анализа очаквайте в следващия брой.

Многообразието и драматизма на човека и социалния му свят, както и на неговите интерпретации разглеждат информативните, прецизни в изводите и с респектиращ вкус към нюансите статии на Иван Кацарски, Нина Димитрова, Христо Гьошев, Николай Иванов. Разумът и вярата, богатството и  щастието, доброто и злото, индивидуалното и колективното са анализирани като разграничени и същевременно като взаимопреплетени модуси на  човешкото.

Но какво се случва, когато едната от тези страни - алчността, корупцията, проституцията, порнокрацията или “коруптивното пропадане” - доминира у човека и неговия социален свят? Дълбинните причини и трагичните последствия на тази ситуация разисква статията на  Красимир Делчев.    

Прочетете и ще видите!         
          
* Списание “Философски алтернативи” е едно от малкото български научни списания, които се индексират и реферират в световните бази данни (EBSCO и The Philosopher’s Index), но неговото по-нататъшно излизане е под въпрос поради нерегулярното му финансиране от новия издател - Института за изследване на обществата и знанието, създаден след “структурната реформа” в БАН.

За да има свободно слово, първото условие е това слово да звучи и да се чува.

Нонка Богомилова


◊ СЪДЪРЖАНИЕ

„Философски алтернативи” 6/2012
Водещ броя: Добрин Тодоров
 
Човекознание
 

. Николай Турлаков - За смисъла на надеждата по пътя на Гунчо към „бялата лястовица”
. Красимир Делчев - Екзистенциална онтология на коруптивното пропадане във всекидневието
. Ивайло Лазаров - Чужденецът – рефлексии откъм парадокса на другостта
. Ясен Праматаров - Проблеми на понятието за авторство в Уикипедия

Идейни проекции
 
. Любен Сивилов - Случаен разговор за детерминизма (II част)
. Николай Иванов - Концепцията на Г. Фехнер за трите мотива на вярването

Преоценки

. Иван Кацарски - Адам Смит – забравеният
. Христо Гьошев - Историко-философската рефлексия на Карл Райнхолд и проблемът за систематичното единство на разума
. Андрей Рождественский - Съживеното наследство

За модерната българска култура
 
. Пламен Антов - Фройдизъм и постмодернизъм (I част)
. Нина Димитрова - Българската философска есеистика като огледало на междувоенната криза. Новият романтизъм

Дискусия

. Дискусия върху книгата на Веселин Петров „Процесуално-философски прочит на дилемата континуалност – дискретност“

Списание „Философски алтернативи” на 20

. Нонка Богомилова  - Списание “Философски алтернативи” на 20. Размисли за последните 2 х 4
. Библиографски указател на сп. „Философски алтернативи” (1992-2011)

                                                                                    

Автор: Сп. "Философски алтернативи"
25.01.2013 г. 14:27
Посетено: 1160
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/16226-svobodno-slovo-li