Издания / премиери

Излезе от печат кн. 4/2012 на списание "Философски алтернативи"

Този брой на списанието реабилитира проблематиката за човешката сетивност

◊ АКЦЕНТИТЕ В БРОЯ

Този брой на списанието реабилитира проблематиката за човешката сетивност, понякога поставяна на втори план по отношение на често “привилегированите” от философите категории и феномени: разум, знание, мислене, вяра. Както личи от интересните и атрактивни анализи и стилистика на авторите, формиращи този основен блок - “Философия на сетивността” – именно чрез нея нахлува у нас светът в цялото си разнообразие и великолепие – на цветове, форми, ухания. Свят, който опиянява, очарова с красотата си, активира емоциите и провокира уникалното личностно отношение към него, свързано с изкуството, с творческото начало. Потапянето в “глъбините на сетивното”, според Атанас Илиев, носи радост, настроение, предчувствие и интуиции за “света сам по себе си”, за бъдещето: “Това е общият извор на живота и света, изворът, в който субектът и обектът са още необособени…” Свят, който разумът, мисленето, знанието кристализират в строги, безцветни категории и закони с всеобща валидност, конституирайки се в субект, на който светът противостои като обект. Специфичните начини, по които И. Кант и Г. Флоровски надмогват тези крайности са представени в класическата рубрика “Около Кант”. Интригуващият сравнителен анализ на социално-философските проекти на Е. Чоран и Я. Янев разширява аналитичния и информационен потенциал на броя към  актуалната проблематика на националната идентичност, традиционализма, европеизма и др. Традиционно оригинална своя визия за настоящето и бъдещето предлага съвременният руски анализатор А. Неклеса.

Приятно четене.                   
Нонка Богомилова


◊ СЪДЪРЖАНИЕ
                                                  
Списание „Философски алтернативи“ 4/2012
Водещ на броя: Нина Димитрова


Философия на сетивността / Философия на вкуса

. Ясен Захариев
Опиянената естетика, или за виното от философска перспектива
. Цвета Дончева
Маса и легло. Опит за феноменологична онтология на вкуса
. Martin Seel
Beauty – а Brief Conceptual Journey
. Сергей Герджиков
Синтез на зрим свят
. Атанас Илиев
В глъбините на сетивното


Около Кант

. Валентин Канавров
Дилеми на Кантовия трансцендентален схематизъм
. Георгий Флоровски
Към метафизиката на съждението


История и футурология

. Keith Hitchins
Modernity and Angst between the World Wars: Emil Cioran and Yanko Yanev
. Александър Неклеса
Трансмутация на бъдещето


Есеистика

. Венелин Пройков
Нормалността (ІІ част)


Юбилей

. Добрин Тодоров
Живот, отдаден на философската пропедевтика (проф. Асен Карталов на 80 години)


Списание “Философски алтернативи” се индексира от:
• The Philosopher’s Index (САЩ)
• EBSCOhost
• Онлайн библиотеката за Централна и Източна ЕвропаАвтор: Сп. "Философски алтернативи"
24.10.2012 г. 16:11
Посетено: 1158
Етикети: философско списание, философия, Философски алтернативи, нов брой, философски акценти, човешка сетивност
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/15637-izleze-ot-pechat-kn-4-2012-na-spisanie-filosofski-alternativi