Издания / премиери

Излезе от печат кн. 2/2012 г. на списание "Философски алтернативи"

Ценностите на Просвещението – разумът, свободата, автономията на човека?

◊ АКЦЕНТИ В БРОЯ

Все още ли са валидни и действени в съвременната ни култура ценностите на Просвещението – разумът, свободата, автономията на човека? Не са ли те изживели времето си, демодирани или компрометирани от нови, по-перфидни форми на подчинение и ограничение на мисленето и действието? Не е ли преобразувана изначално бунтовната им, освобождаваща сила в инструмент за съхраняване на социалното статукво? Така, поновому формулирайки известния въпрос на немския философ Имануел Кант “Що е Просвещение” (и известния отговор - “Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил. Непълнолетие е невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на някой друг”), известният наш специалист в областта на социалната философия и антропология проф. Иван Кацарски размишлява компетентно и социално ангажирано по тези въпроси. Защитата и съхраняването на тези фундаментални ценности, на културния статус на разумния и свободен човек, стои в основата на модерното философско формулиране и на европейската идея, опит за чието институционализиране бе създаването на Европейския съюз. В този смисъл въпросът за общностната, за културната идентичност на “Европа” е тясно свързан и с въпроса за нейния просвещенски ценностен фундамент – проблем,  върху който размишлява в изключително информативната си статия д-р Лилия Сазонова. Макар че, както показват изводите на авторите в рубриката “Философия и история”, идеите и идеалите обикновено формират свят, твърде различен от света на социалната прагматика, от света на управлението и политиката, но пък  съхраняването на значимостта им във времето играе ролята на техен хуманистичен коректив.

Интересната дискусия, отразена под заглавие “Българската философия във виртуалното пространство” поставя подобни на тези въпроси, макар и в контекста не на реалното, а на виртуалнато пространство, на  промените, които налага интернет комуникацията: новите възможности за споделяне на информация и знание и същевременно възможностите за злоупотреба с тях; свободата и границите на общуването в интернет в сравнение с живата комуникация; авторството като не/респектиращ статут и без/отговорната анонимност и др.                                                                                          


◊ СЪДЪРЖАНИЕ

Списание  „Философски алтернативи“ 2/2012

• Философия и просвещение

. Иван Кацарски - Наследството на Просвещението
. Лилия Сазонова - Философско-историческа деконструкция на европейската идея и идентичност

• Философия и история

. Красимир Делчев - Константите на манталитета във философията на историята на Тукидид
. Борис Манов - Доктрината на Августин Блажени за двата града и политическото устройство на обществото

• Логика

. Стефан Попски – Пропозиции (втора част)
. Енгелсина Тасева – Аргументацията – щрихи към портрета

• Дискусия

. Кръгла маса „Българската философия във виртуалното пространство“

• Философи на науката

. Ангел Стефанов - За културното и философското присъствие на Азаря Поликаров
. Лилия Гурова - За Поликаров в и извън България
. Динко Минчев - В памет на Стоян Николов (портрет на научния ръководител)

• Есеистика

. Анани Стойнев - Мигове

• Книги и събития

. Научна конференция „Истината, доброто и красотата: философски прочити“, посветена на паметта на проф. Исак Паси, проф. Добрин Спасов, проф. Кирил Нешев
Нонка Богомилова - За юбилея на професор Ради Радев
Иван Миков - Етика и наука – по следите на една традиция
. Десислава Дамянова - Ренесансови прочити на аристотелизма – хуманизмът на Лоренцо Вала


• Списание “Философски алтернативи” се индексира в EBSCOhost, The Philosopher’s Index  и  Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа 

Ел. адрес: filosofski_alternativi@mail.bg
Автор: Сп. "Философски алтернативи"
26.06.2012 г. 22:34
Посетено: 1488
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/15101-izleze-ot-pechat-kn-2-2012-g-na-spisanie-filosofski-alternativi