Издания / премиери

Излезе от печат бр. 3/2011 на списание "Философски алтернативи"

Тематичен брой, посветен на 190-тата годишнина от рождението и 130-тата годишнина от смъртта на Ф. М. Достоевски

◊ АКЦЕНТИТЕ В БРОЯ

Настоящият брой поставя във фокуса на вниманието на читателя философските измерения на творчеството на
Ф. М. Достоевски: метафизическите типове на неговите герои; философския смисъл на основни литературни образи; разискването на дилемите за доброто и злото, за възгордяването и самоунижението, за близостта и раздалечеността на човека и Бога; влиянието на идеите му върху други философски възгледи и по-специално тези на Ницше, надмогнал по своеобразен начин  “мъчителните противоречия”, белязали героите на Достоевски. Публикуваните тук философско-литературоведски анализи, които открояват дълбината на тези измерения, се съсредоточават около разбирането на Достоевски за същността на живота и на човека отвъд ежедневните, битови измерения на неговото съществуване, отвъд схемите, стереотипите и общоприетите норми, налагани от навик, традиция, от страха от свободата. “Мечтателят”, “играчът”, “мистикът”, “юродивият” са някои от лицата на тази същност, на тази свобода да бъдеш себе си, да твориш реалността със силата на желанието и фантазията си вместо да следваш предопределеното ти – отвъд, отгоре, отвътре, от страх.    
  
Авторите в броя, които изваждат наяве от смисловата бездна в творчеството на Достоевски тези философски мотиви са както известни руски философи - съвременни и от близкото минало, така и български философи: добри съвременни познавачи и интерпретатори на философското у Достоевски като Нина Димитрова,
Валентин Канавров, Красимир Делчев; автори от българския философски архив – Янко Янев, Димо Кьорчев, Димитър Иванчев; млади български философи. Особено ценна е преводната публикация на американската професорка М. Зиолковски, препечатана с любезното разрешение на Cambridge University Press.

Прочетете и ще видите!   


◊ СЪДЪРЖАНИЕ

Списание “Философски алтернативи”, кн. 3/2011
Тематичен брой, посветен на Ф. М. Достоевски (1821-1881)
Водещ броя Нина Димитрова

                
“Философските образи” у Достоевски

. Игор Евлампиев. “Мечтателят”, “играчът”, “мистикът” – метафизическите типове на героите на Достоевски
. Сергей Хесен. Трагедията на злото (Философският смисъл на образа на Ставрогин)
. Нина Димитрова. Християнски кенозис и шутовско самоунижение – към културната антропология у Достоевски

Достоевски: човек и Бог

. Маргарет Зиолковски. Достоевски и кенотичната традиция
. Николай Узунов. Дилемата на човекобога през XXI век. Принципи на морала в “Братя Карамазови”.
. Ерика Лазарова. Достоевски, дуалистичната ерес и религиозната манипулация
. Александър Неклеса. ”Руският Бог”

Очевидното и неочевидното в творчеството на Достоевски

. Владимир Захаров. Колко прави две по две, или неочевидността на очевидното в поетиката на Достоевски
. Димитър Ганов. “Хуманистичният антисемитизъм” на Достоевски

Достоевски в българския философски архив

. Янко Янев. Непознатият Достоевски – 1929 г.
. Димитър Кьорчев. Стогодишнината на Достоевски
. Красимир Делчев. Петър Бицилли за философията на Достоевски

От Достоевски към Ницше

. Димитър Иванчев. Проблемата за личността у Достоевски
. Валентин Канавров. Нихилизмът на Ницше

Философия, естетика, изкуство

.
Анани Стойнев. По повод “Етюди върху модернизма” на Димитър Аврамов
. Галин Пенев. Мит и символ у Лосев и Касирер
. Боряна Ангелова. Франкфуртска школа, Жан Бодрияр; щрихи към естетическите идеи

Отзиви

. Иванка Райнова. Един “следмодерен” прочит на субекта на отговорността
. Десислава Дамянова. Относно една нова “теоонтология” или проблемът за избора като времева способност

* Списание “Философски алтернативи” се индексира в EBSCOhost и в The Philosopher’s Index.


Автор:
сп. "Философски алтернативи"
Публикация:
20.10.2011 г. 15:36
Посетено:
1840
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/13385-izleze-ot-pechat-br-3-2011-na-spisanie-filosofski-alternativi