Издания / премиери

Излезе от печат кн. 2/2011 на списание "Философски алтернативи"

Духовните ценности и влиянието им върху начина, по който живеем живота си

◊ АКЦЕНТИТЕ В БРОЯ

Тематичен център на този брой е проблемът за духовните ценности и влиянието им върху начина, по който живеем живота си, по който правим историята и преценяваме окръжаващия ни свят. Философията, образованието, литературата, религията са разгледани като създаващи, защитаващи, а понякога и разрушаващи тези ценности. Проблемите, които се разискват и на които се търси решение през оптиката на духовните ценности, са разнообразни: смисълът на живота; целите на образованието; справедлива война или война в името на икономически и политически интереси; религиозна етика и предприемачески дух и др. Същевременно самите генериращи духовните ценности форми, и по-специално философията и литературата, са подложени на сериозно осмисляне, особено в статията на известния американски/канадски философ Нейтън Хаузър и в интервюто на Костика Брадатан с известните представители на американската философия и хуманитаристика, професорите Саймън Кричли, Джузепе Мацота и Александър Нехамас. Дали ценностите са инструментални, а не абсолютни, както счита Пърс; дали философията и литературата са само “начин на работа”, абстрактни светове, или и “начин на живеене”, форми на “правене на “аза”, както твърдят А. Нехамас и К. Брадатан. Има ли “поетична” философия” и “философска литература”, или “ехо и резонанс на едната в другата”, както счита Дж. Мацота?

Прочетете и ще видите!   

Нонка Богомилова

                                     

◊ СЪДЪРЖАНИЕ

Списание “Философски алтернативи” 2/2011

Духовни ценности и интерпретации
. Nathan Hauser – Peirce on the Growth of Values
.
Нонка Богомилова – Религиозните “нишки” в капиталистическия дух и в Западната цивилизация: Макс Вебер
. Силвия Серафимова – Войната срещу тероризма – Bellum Intestinum или поредната справедлива война?

Духовни ценности и време
. За поети и мислители: разговор за философия, литература и за възстановяването на света (Костика Брадатан разговаря със Саймън Кричли, Джузепе Мацота и Александър Нехамас)
. Вангел Куков – Философия и образование
. Мая Ангелова – Въпросът за смисъла на живота на постмодерната сцена
. Мина Стоева – Философско-феноменологични анализи и интерпретации относно възприемане и измерване на времето

Философия на науката
. Франсоа Бийтс – От произволността на знака към изкуствените знаци: Кондияк или лингвистичната вкорененост на науката
. Антоанета Николова, Йордан Георгиев – Динамичният характер на реалността: поглед от съвременната наука и китайската натурфилософия
. Александър Николов – За движещите сили в природата и обществото
. Васил Пенчев – Парадоксът на Скулем и квантовата информация. Относителност на пълнота по Гьодел
. Константин Янакиев – Как доказва експериментът?

In Memoriam
. Димитър Зашев – Разкъсано съцветие (На Стефан Попски)
. Правда Спасова – За Стефчо Попски с обич и тъга
. Откъси от писма на колеги в интернет и електронната поща 
. Избрани публикации, участия в научни форуми, преводи и лекционни курсове на Стефан Попски
. Стефан Димитров – В памет на Михаил Игов. Няколко спомена

Отзиви
Татяна Дронзина – “Политическата коректност” и либералната толерантност


* Списание “Философски алтернативи” се разпространява (индексира) от световната информационна система EBSCO, както и от “The Philosopher’s Index” (САЩ), CEEOL (Германия) и ЦНТБ (София).

Автор:
17.07.2011 г. 13:36
Посетено: 1506
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/12901-izleze-ot-pechat-kn-2-2011-na-spisanie-filosofski-alternativi