Награди

юли 2008 г.

Инициативата на ФРГИ - за трета поредна година
През септември русенецът ще участва в официалната церемония