Награди

август 2021 г.

Соня Йончева бе отличена на престижните награди Опус класик 2021 г. за албума „Rebirth" на английски език
В рамките на VIII Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Нови предизвикателства"