Награди

април 2020 г.

Двама български и трима чуждестранни европейски писатели ще се състезават за наградата тази година
Наградата се присъжда за книгата "Отворени възможности"