Награди

Русенската библиотека с престижно международно отличие за иновации

Награда за проекта „Ние сме част от Вашия живот“

Русенската библиотека с престижно международно отличие за иновации


◊ СЪБИТИЕТО

На тържествена церемония в София, в рамките на Втората международна среща на участниците в проект INELI – Balkans, бяха връчени наградите за иновативни проекти в областта на библиотечните услуги.

Екип от независими експерти и лидери от Великобритания, Дания и Швеция имаха нелеката задача да оценят 32 предложения и отличат петте най-добри. Сред тях е и проектът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - „Ние сме част от Вашия живот“.

INELI Balkans е Международна мрежа на библиотеките-иноватори от Балканския регион и обединява библиотечни общности от 11 страни. Тези институции са признати за създатели на нови и модерни идеи и работят за развитие на устойчива мрежа, която насърчава съвместните иновации, електронното обучение и експериментаторството за мястото и ролята на библиотеките днес.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Проектът „Ние сме част от Вашия живот“ е свързан с пълноценната реализация на хора в извънтрудоспособна възраст. Чрез него ще се стимулира не само повишаването на техните технологични познания и умения, но и прилагането им в практиката чрез активното им включване в дейността на Русенската библиотека по събиране, записване и запазване на документи от местната история и създаване на исторически бази данни за Русе и региона. Така възрастните хора ще използват пълноценно свободното си време, ще прилагат на практика придобитите умения, ще имат достъп до модерно оборудване и технологии, ще създават нова приятелска среда за дискусии и формират нови социални контакти.

Проектът на Русенската библиотека е отличен за приноса си за подобряване на качеството на живот на хората в извънтрудоспособна възраст. Така проблемът „стареене“ е игнориран в полза на общественото място на библиотеката в съвременно общество.

Реализирането на проекта е в синхрон с Международния план за действие на ООН по застаряването и Националната стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030).


Автор: РБ "Любен Каравелов" - Русе
02.12.2016 г. 15:21
Посетено: 1040
Етикети: проект, иновации, награда, Русе, РБ Любен Каравелов, Ние сме част от вашия живот, INELI Balkans
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/36/news/24736-rusenskata-biblioteka-s-prestizhno-mezhdunarodno-otlichie-za-inovatsii