"иновации" - новини с този етикет

Награда за проекта „Ние сме част от Вашия живот“
02.12.2016 г. 15:21
На 8 май от 20:30 часа в двора на СУ „Св. Климент Охридски“
01.05.2015 г. 01:20
Share M3: Media, Music, Movement
16.04.2015 г. 01:14
18 април в „Дерида Денс център“ от 19:00 ч. и 8 май в двора на СУ „Св. Климент Охридски" от 20:30 ч.
03.04.2015 г. 08:57