След-и

октомври 2010 г.

По повод 50-тата годишнина от осъществяването на педагогическо образование в Сливен
Празник на поезията и музиката