След-и

"Света гора" и вестник "Литературен бюлетин" на литературната карта на Русе

Представяне на новите броеве на изданията за литература, наука и изкуство в Русе

Проф. дфн Сава Василев и литературният критик и писател Владимир Шумелов представиха на 14 март в Клуба на Културните дейци в Русе алманаха за литература, наука и изкуство „Света гора”, буква „Л”, 2012/2013 и вестник „Литературен бюлетин”. Алманахът излиза от 1997 година като издание на Сдружение за литературни дейци „Света гора” – Велико Търново и едно от уникалните негови белези е номерирането на броевете не с цифри, а с буквите на азбуката. Вестник „Литературен бюлетин” започва да излиза през 2013 година и целта на главния редактор проф. Сава Василев и редакторите Владимир Шумелов и проф. Радослав Радев е да попълнят литературното пространство с оригинални текстове за значими и интересни автори и творби, за които малко се пише в съществуващите литературни издания.

Представянето на двете издания започна с уводни думи на преводача, критика члена на редакционната колегия на алманах „Света гора” Огнян Стамболиев от Русе. Той изтъкна значението на двете издания за литературния живот в България. Главният редактор на алманаха, литературен историк, писател, преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, проф. Сава Василев започна представянето на изданието с буква „Л” с прочит на предговора „Летопис за гърбатото време”, написан от него в стила на фолклористичните мъдри послания. Ето част от този предговор: „Каквото намерите, разделете го с ближния – инак то ще ви раздели! („Не се облизвайте скришом, за да не пресъхне на кравата вимето!). (Лете тримери, зиме блажи – божието богу и кесаревото кесарю!).

Проф. Василев подчерта, че алманахът за литература, наука и изкуство „Света гора” не е алманах на Велико Търново и не е регионално издание. То изпълва литературната карта на България и се разпространява във Франция, Македония, Австрия и други страни. Нещо повече, според главния редактор: „Без да звучи нарцистично, няма друго подобно издание не само в България, но и в Европа”. Това е така, защото освен че съдържа над 700 страници, в него са поместени творби от различни жанрове. Алманахът е съставен от няколко рубрики.

В антологията в. „Наука и труд” са представени автори от Търновската поетическа вълна със стихотворения, писани през 60-те и 70-те години на миналия век. Поетите са: Радослав Игнатов, Петя Александрова, Борис Христов, Калина Ковачева, Таньо Клисуров, Йордан Велчев, Иван Серафимов, Паруш Парушев, Здравко Пеев и др. След тях се нареждат поетите: Сашка Александрова, Лилия Рачева, Даниела Викторова, Владимир Набоков, Невена Борисова, Пенка Грошева, Матей Вишниек, седем френски поети.

В рубриката „Проза” намират място творби на: Анчо Калоянов с псевдоним Анчо Анчев, Алекс Парашкевов, Владимир Шумелов, Димитрий Каралис, Миролюб Влахов и др. Проф. Василев поясни, че текстът „Балада за Виктор Пасков” на Красимир Дамянов е откъс от романа „Дяволският нокът”. В тази рубрика е поместен и пътеписът на Владимир Янев и Моника Янева „А – като Австрия, Ö – като ÖSTERREICH”.

„Литературознание, изкуствознание и публицистика” съдържа текстове на: Деница Янева, Ганчо Савов, Георги Кокеров, Огнян Стамболиев, Никола Бенин, д-р арх. Вихрен Бакърджиев и др.

„Литературата на Балканите” е представена с творби на черногорски писатели: Адам Пуслоич, Милорад Попович, Радомир Уляревич и др.

За първи път в алманаха „Света гора” е поместен киносценарий, който е на Златомир Коларов „Почит към Иван Димков”.

Проф. Василев завърши своето представяне на Алманаха с историята за написването на неговия разказ „Жената и Златният Осъм”. Наблюдаваната случка, която е в основата на сюжета, се разиграва  на 50 км от Лас Палмас, на един от канарските острови. Той вижда върволица от хора (4-5 в редица), които вървят мълчаливо по бреговата ивица. Къде отиват? Вървят за здраве. В океана се къпе една жена на около 60-70 години с огромни гърди като богинята майка. Те не я забелязват и тя не ги забелязва. Те са съсредоточени и въоръжени с щеки, защото са си поставили за цел да надвият природата. Те представляват едно единение срещу смъртта. Авторът се сеща за бастуна на дядо му, за старците в България, насядали по стаено и покорно на пейките, преброявайки се всеки ден. Два свята, които се срещат и/или разминават тотално.

Владимир Шумелов представи рубриката „Преглед”, в която има над 100 литературни критики за новоиздадени книги. Той спомена имената само част от многото литературни критици – Албена Хранова, Ангел Дюлгеров, Владимир Янев, Снежана Иванова и др.

Владимир Шумелов обсъди и двете последни свои книги „Лисица в кокошарника” (2013) и „Pink Floyd (елипси) (2013), като прочете откъс от последната.

След представянето на алманах „Света гора” проф. Сава Василев репрезентира двата броя на вестник „Литературен бюлетин”. Темата на първият брой е „Велико Търново и неговите литературни университети”. Той е посветен на 50-я юбилей на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и неговите възпитаници, които се изявяват в литературното поле на България. Вторият брой има за тема: „Велико Търново и неговите литературни университети (края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век).

 

Автор:
Никола Бенин
Публикация:
17.03.2014 г. 16:42
Посетено:
1597
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/18795-sveta-gora-i-vestnik-literaturen-byuletin-na-literaturnata-karta-na-ruse