Сцена / екран / ефир

май 2013 г.

Университетският театър на НБУ отново представя свой успешен спектакъл на "Раковски"