Пресконференции

2017 г.

Актуална информация и условия за кандидатстване
Форумът, подкрепен от Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ, обединява студенти от различни висши училища