Годишнини

ноември 2005 г.

25 години от създаването на Независимия профсъюз “Солидарност”
Сборник “Язык, коммуникация, культура”, издаден в чест на юбиляря
Юбилеят – голям духовен празник за сливенци
Как “Познай себе си” става изпълнима задача
Културните събития в малкия град