Годишнини

януари 2017 г.

Първият наш театрален майстор със завършено висше образование в областта на театралното изкуство
Първата ни сцена е построена по проект на виенски архитекти на мястото на бившия дъсчен театър „Основа”