In memoriam

Почина проф. Елза Петровна Cтоянова

Един от най-изявените слависти и българисти, които България е имала зад граница

Почина проф. Елза Петровна Cтоянова

 

◊ ТЪЖНА ВЕСТ

На 9 април 2019 година ни напусна Елза Петровна Cтоянова, професор в катедрата по славянска филология на Киевския университет по славистика, доктор на филологическите науки, автор на повече от 200 статии в обществено-политически, научни и научно-методически издания в България, Украйна, Русия.

Заедно със съпруга си – вече покойния професор Иван Стоянов – са едни от най-активните и най-значимите слависти и българисти, които България е имала зад граница. Дълги години проф. Елза Стоянова пребиваваше в ДИКПО - Варна към Шуменския университет "Еп. Константин Преславски", където заедно със свои студенти, магистранти и докторанти работеше за българската кауза. България ще помни нея и съпруга й с добро и с дълбок респект.

Поклон пред паметта на проф. Елза Стоянова!

Автор: Проф. Антоанета Алипиева
29.04.2019 г. 16:17
Посетено: 643
Етикети: българист, in memoriam, славист, проф. Елза Петровна Cтоянова
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/24/news/29520-pochina-prof-elza-petrovna-ctoyanova