"българист" - новини с този етикет

Броят е посветен на 90-годишнината на българиста Петер Юхас
28.12.2020 г. 15:29
Един от най-изявените слависти и българисти, които България е имала зад граница
29.04.2019 г. 16:17
Преводач, литературовед, преподавател и приятел на България
27.07.2009 г. 14:46
Преводачът на най-българския химн
13.05.2006 г. 10:51